O nas

KRAKINKASSO

to wyspecjalizowana jednostka windykacyjna działająca od 2000 roku na terenie kraju i za granicą, która współpracuje z małymi i dużymi firmami.

Celem naszej firmy jest zabezpieczenie wierzytelności własnych w obrocie i odzyskiwanie należności obarczonych ryzykiem braku zapłaty.

Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje szybkie, skuteczne, rzetelne i zawsze zgodne z prawem rozwiązywanie problemów Państwa firmy, bez względu na zaawansowanie sprawy, wysokość roszczenia, stopień oraz skale trudności.

Cechą charakterystyczną firmy jest indywidualne dopasowanie naszej oferty do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych naszych Klientów.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Istotną cechą windykacji polubownej jest odpowiedni sposób prowadzenia negocjacji w ramach naszych działań przy współpracy z Kancelarią Prawną, wykorzystując wszystkie dozwolone prawem metody skłaniając dłużnika do wywiązania się ze swoich zobowiązań.

Filozofia naszego działania sprowadza się do precyzyjnej analizy zlecenia i tylko w wypadku bardzo dobrego rozpoznania dłużnika, jesteśmy w stanie zastosować takie techniki windykacyjne, które pozwolą osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Działając w Państwa imieniu w sposób stanowczy rozwiązujemy zgodnie z prawem problemy z płatnościami na etapie polubownym, pamiętając o zachowaniu poprawnej relacji z Państwa klientami.

W przypadku braku woli porozumienia ze strony dłużnika, Kancelaria Prawna przeprowadzi proces sądowy zakończony uzyskaniem prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

- Informuje Państwa klientów, iż współpracujecie i jesteście obsługiwani przez naszą firmę;

- Dyscyplinuje kontrahentów do terminowego regulowania należności;

- Informuje, iż w razie braku zapłaty w terminie, sprawa zostanie przekazana do profesjonalnej firmy;

- Pieczęć prewencyjna dba o płynność finansową a także buduje i umacnia wizerunek Państwa firmy.

JUŻ DZIŚ ZAMÓW PIECZĘĆ PREWENCYJNĄ !!!

kontakt